Sales & Factory HCMC

1870/3G An Phú Đông 3,
Phường An Phú Đông- Quận 12
TP Hồ Chí Minh- Việt Nam
Phone: +84 (0) 283 719 9588

Sales Office Hanoi

15 Quảng Khánh
Quảng An- Tây Hồ
Hà Nội- Việt Nam
Phone: +84 (0) 243 717 0957

Opening Hours

Mon to Fri: 8am – 5pm
Sat & Sun: Closed

Sales & Factory HCMC

1870/3G An Phú Đông 3,
Phường An Phú Đông- Quận 12
TP Hồ Chí Minh- Việt Nam
Phone: +84 (0) 283 719 9588

Sales Office Hanoi

15 Quảng Khánh
Quảng An- Tây Hồ
Hà Nội- Việt Nam
Phone: +84 (0) 243 717 0957

Opening Hours

Mon to Fri: 8am – 5pm
Sat & Sun: Closed