Áo chạy nữ ba lỗ

SKU 0462/0379
Dòng áo ba lỗ với đường cắt vừa vặn đặc biệt được thiết kế cho bộ môn điền kinh. Được may với loại vải nhẹ hơn của chúng tôi, bao gồm một trong những loại vải cao cấp.
Có các lựa chọn may đường viền dây hoặc lai.