Đồ bơi dây mảnh

SKU 0558
Một sản phẩm nhẹ hơn và ít bó hơn giúp sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho tập luyện và giải trí.