Quần đồng phục nam cạp chun

SKU 0599
Loại quần dài cho lứa tuổi bé.
Dáng quần đồng phục cổ điển, nhưng không sử dụng cúc hay khóa kéo.
Phần cạp chun khiến việc thay đồ trở nên dễ dàng hơn.