Quần đồng phục nam cơ bản

SKU 0524
Loại quần đồng phục cổ điển.
Dáng quần suông thiết thực và thoải mái.
Phần cạp quần với một nửa là chun giúp điều chỉnh linh hoạt trong giai đoạn trẻ đang phát triển.