Quần đồng phục nữ cơ bản

SKU 0525
Mẫu quần với đường cắt vừa vặn.
Thực tế và thoải mái với phom ôm sát cho kiểu quần đồng phục học sinh cổ điển.