Quần đùi đa năng 5″

SKU 0202
Quần đùi nam đa năng cơ bản cung cấp những lựa chọn vải để có thể phù hợp với nhu cầu của bạn nhất, cho dù đó là Quần thể dục hay quần nhóm, cho nhân viên trường hay sử dụng trong các sự kiện.
Có thể lựa chọn vị trí túi phù hợp với nhu cầu của bạn.