Quần đùi điền kinh

SKU 0592
Loại quần đùi ngắn hơn để tăng cường sự thông thoáng và tự do chuyển động.
Mẫu quần này có quần lót bên trong.