Quần đùi nhóm 5″ có miếng phối bên hông quần

SKU 0448
Loại quần đùi với phần phối bên hông. Không có túi.
Có thể kết hợp các loại vải in và vải nhuộm khác nhau.
Tùy chọn về việc có hay không có quần lót trong.