Quần đùi nhóm nữ phối bên hông quần

SKU 0449
Quần đùi với miếng phối bên hông quần. Không có túi.
Có thể kết hợp giữa vải in và vải nhuộm khác nhau.
Tùy chọn về việc có hoặc không có quần lót trong.