Quần đùi sọc hông có túi 9″

SKU 0587
Quần đùi có túi.
Có thể dùng làm đồng phục thể dục, đồng phục nhóm, hay đồng phục cho nhân viên trường hay dùng cho các sự kiện.
Có thể phối hợp các loại vải nhuộm và in khác nhau.