Quần đùi với phần vạt váy phía trước

SKU 0607
Quần đùi thoải mái với phần cài cúc phía trước giống kiểu váy.
Với phần cạp một nửa là chun co giãn giúp tự điều chỉnh khi trẻ trong giai đoạn đang phát triển.