Quần thể thao cơ bản

SKU 0344/0397
Quần dáng suông thoải mái.
Phù hợp để sử dụng khi khởi động hoặc đi du lịch.
Sẵn loại vải dệt kim và dệt thoi.