Quần thể thao dáng ôm, bo ống

SKU 0394-PPC
Quần thể thao dáng ôm thoải mái, với sự bổ sung phần bo ống.
Được sử dụng khi khởi động hoặc tập luyện trong những ngày nhiệt độ thấp.