Quần thể thao dáng ôm

SKU 0394-P
Quần thể thao dáng ôm thoải mái.
Được sử dụng khi khởi động hoặc tập luyện trong những ngày nhiệt độ thấp.