Quần váy đồng phục xếp ly

SKU 0577
Phần váy thoải mái được tích hợp với quần lót phía trong.
Có khóa kéo và cúc hông.